Ondergetekende, , geboren te , op , wonende te , met rijksregisternummer , verklaart hierbij een aankoopbod uit te brengen op het hierna beschreven onroerend goed:

Een Bouwgrond, gelegen te (PROJECT)BOUWGROND HARTJE KAMPENHOUT!.

Hierna genoemd "het goed", omvattende

Een once in a lifetime opportunity! Meer centraal gelegen vrij stukje bouwgrond in Kampenhout is onvindbaar! Mooie breedte. Enkel het voorste bebouwbare gedeelte wordt verkocht (afsplitsing nog op te meten en te precadastreren, bijgevolg is oppervlakte momenteel bij benadering gesteld!), zijnde vanaf de bouwlijn tot 25 meter diepte. Aanpassingen aan deze afsplitsing nog te bespreken, enkel voor de snelle koper! Jullie weten, vastgoed is te toetsen aan 3 belangrijke pijlers en dat zijn “LIGGING, LIGGING, LIGGGING”. Oordeel zelf!

    janee

    Ja Ik ben mij ervan bewust dat dit bod bindend is. De aanvaarding van dit bod door de verkopende partij brengt de koop tot stand. Mocht de kopende partij afhaken tussen het moment van ondertekening van onderhavig bod en de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, is de kopende partij een dossierkost van 250 euro (excl. BTW) verschuldigd aan Lege Artis Bvba ter vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit onder voorbehoud van de beslissing en haar gevolgen die de verkopende partij zal nemen onder deze omstandigheden, m.n. bij een verbreking, door de kopende partij van onderhavig tegengetekend aankoopbod, voordat de verkoopsovereenkomst werd getekend.

    Vorige
    Volgende