Ondergetekende, , geboren te , op , wonende te , met rijksregisternummer , verklaart hierbij een aankoopbod uit te brengen op het hierna beschreven onroerend goed:

Een Bouwgrond, gelegen te Bouwgrond open bebouwing Eekhoorndreef te Keerbergen.

Hierna genoemd "het goed", omvattende

VERKOCHT!

 

Op een idyllisch plaatsje in Keerbergen, bieden wij een zeer gunstig, achterin gelegen bouwgrond te koop aan op 15 a 04 ca.

Straatbreedte 35,42 m.

Open bebouwing mogelijk. Voorschriften op eenvoudige aanvraag te verkrijgen (email naar isabel@code-x.be).

Te bezoeken op afspraak.

    janee
    Ja Ik ben mij ervan bewust dat dit bod bindend is. De aanvaarding van dit bod door de verkopende partij brengt de koop tot stand. Mocht de kopende partij afhaken tussen het moment van ondertekening van onderhavig bod en de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, is de kopende partij een dossierkost van 250 euro (excl. BTW) verschuldigd aan Lege Artis Bvba ter vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit onder voorbehoud van de beslissing en haar gevolgen die de verkopende partij zal nemen onder deze omstandigheden, m.n. bij een verbreking, door de kopende partij van onderhavig tegengetekend aankoopbod, voordat de verkoopsovereenkomst werd getekend.
    Vorige
    Volgende