Ondergetekende, , geboren te , op , wonende te , met rijksregisternummer , verklaart hierbij een aankoopbod uit te brengen op het hierna beschreven onroerend goed:

Een Bouwgrond, gelegen te Bouwgrond 3, Keerbergen.

Hierna genoemd "het goed", omvattende

Wij bieden nog 3 kavels te koop aan, elk voor één vrijstaande woning (met inbegrip van de mogelijkheid tot het inrichten van een zorgwoning), gelegen tussen Keerbergen en Schriek.

Op wandelafstand centrum Schriek (bakker, winkel, bank, school, etc…).

De kavels worden, op kosten van de verkopende partij, ontdaan van de bomen (behoudens de bomen die dienen te blijven staan (cfr. vergunning)).

Kenmerken kavel 3:

ca. 8 are 5 ca (oppervlaktes en afmetingen zijn benaderend en worden pas definitief bepaald na afpaling van de grenzen).

Voorschriften, zie foto’s. Indien u deze liever electronisch ontvangt, laat ons gerust iets weten via isabel@code-x.be

Biedingen kunnen gebeuren via de website via volgende link

Afpalingskost per perceel, ten laste van de kopende partij: 650 euro + BTW

Verplichting tot het aanplanten van 5 hoogstammige loofbomen maat 12/14 per perceel na realisatie bouwwerken.

 

    janee
    Ja Ik ben mij ervan bewust dat dit bod bindend is. De aanvaarding van dit bod door de verkopende partij brengt de koop tot stand. Mocht de kopende partij afhaken tussen het moment van ondertekening van onderhavig bod en de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, is de kopende partij een dossierkost van 250 euro (excl. BTW) verschuldigd aan Lege Artis Bvba ter vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit onder voorbehoud van de beslissing en haar gevolgen die de verkopende partij zal nemen onder deze omstandigheden, m.n. bij een verbreking, door de kopende partij van onderhavig tegengetekend aankoopbod, voordat de verkoopsovereenkomst werd getekend.
    Vorige
    Volgende