Ondergetekende, , geboren te , op , wonende te , met rijksregisternummer , verklaart hierbij een aankoopbod uit te brengen op het hierna beschreven onroerend goed:

Een Appartement, gelegen te VOORVERKOOP: PROJECT MAURICE KAMPENHOUT – SAFFIER- APPARTEMENTEN prijs vanaf 266.815 euro.

Hierna genoemd "het goed", omvattende

SMARACHT-appartementen, vanaf 266.815 euro (excl. kosten)

APPARTEMENT S1 – appartement gelijkvloers  (81,31 m²) + terras zuid-west (10,22 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (6,52 m²) + gedeeld privaat gebruik tuin (142 m²): 347.407 euro

APPARTEMENT S2 – appartement gelijkvloers  (64,06 m²) + terras zuid-west (10,22 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (4,69 m²) + gedeeld privaat gebruik tuin (142 m²): 266.815 euro

APPARTEMENT S3 – appartement gelijkvloers  (78,92 m²) + terras zuid-west (10,22 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (6,92 m²) + gedeeld privaat gebruik tuin (142 m²): 340.659 euro

APPARTEMENT S4 – appartement 1ste verdiep  (81,31 m²) + terras zuid-west (10,1 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (6,52 m²): 323.612 euro

APPARTEMENT S5 – appartement 1ste verdiep  (64,06 m²) + terras zuid-west (11,10 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (4,69 m²): 270.470 euro

APPARTEMENT S6 – appartement 1ste verdiep  (78,92 m²) + terras zuid-west (11,07 m²) + privaat gebruik balkon noord-oost (6,92 m²): 313.038 euro

Verplichte aankoop berging (5.000 euro) en autostaanplaats (25.000 euro).

Aanvang project voorverkoop 30%.

    janee

    Ja Ik ben mij ervan bewust dat dit bod bindend is. De aanvaarding van dit bod door de verkopende partij brengt de koop tot stand. Mocht de kopende partij afhaken tussen het moment van ondertekening van onderhavig bod en de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, is de kopende partij een dossierkost van 250 euro (excl. BTW) verschuldigd aan Lege Artis Bvba ter vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit onder voorbehoud van de beslissing en haar gevolgen die de verkopende partij zal nemen onder deze omstandigheden, m.n. bij een verbreking, door de kopende partij van onderhavig tegengetekend aankoopbod, voordat de verkoopsovereenkomst werd getekend.

    Vorige
    Volgende