Ondergetekende, , geboren te , op , wonende te , met rijksregisternummer , verklaart hierbij een aankoopbod uit te brengen op het hierna beschreven onroerend goed:

Een , gelegen te Breng een bod uit.

Hierna genoemd "het goed", omvattende

Breng een bod uit

Beste geïnteresseerde koper.

Dit pand, een goed, gelegen in……. , met een oppervlakte van ….. heeft uw aandacht getrokken. U heeft het ondertussen reeds bezocht en u heeft alle mogelijke vragen met de verkoper besproken.

U bent op het punt gekomen een bod uit te brengen. Gelieve te noteren dat dit bod bindend is. M.n. als de verkoper van het goed uw bod accepteert, is de koop gesloten.

Dit hoeft u zeker niet af te schrikken, dit is immers een standaardprocedure, maar het belang ervan mag niet onderschat worden.

Wij zullen de verkoper op de hoogte brengen van uw uitgebrachte bod en dit met hem/haar bespreken.

De verkoper zal vervolgens uw bod aanvaarden of verwerpen. U krijgt van de genomen beslissing een bevestiging, zowel per telefoon als per e-mail van Code-X.be. Bij aanvaarding van uw bod, gelieve het electronisch ontvangen document af te printen, te ondertekenen en binnen de twee dagen terug te faxen naar deEigenaar.be op het nummer 02 721 85 00.
Vervolgens wordt het gehele dossier naar de respectievelijk door de koper en verkoper aangeduide notarissen doorgestuurd en zal er een verkoopsovereenkomst worden opgesteld

    janee

    Ja Ik ben mij ervan bewust dat dit bod bindend is. De aanvaarding van dit bod door de verkopende partij brengt de koop tot stand. Mocht de kopende partij afhaken tussen het moment van ondertekening van onderhavig bod en de ondertekening van de verkoopsovereenkomst, is de kopende partij een dossierkost van 250 euro (excl. BTW) verschuldigd aan Lege Artis Bvba ter vergoeding van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit onder voorbehoud van de beslissing en haar gevolgen die de verkopende partij zal nemen onder deze omstandigheden, m.n. bij een verbreking, door de kopende partij van onderhavig tegengetekend aankoopbod, voordat de verkoopsovereenkomst werd getekend.

    Vorige
    Volgende